GÜNCEL
Giriş Tarihi : 22-09-2019 21:34   Güncelleme : 22-09-2019 21:34

"Türkiye-Bulgaristan İlişkileri ve Türk Azınlık” kitabı yayınlandı

Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi KaderÖzlem tarafından yayınlanan Türkiye-Bulgaristan  İlişkileri ve Türk Azınlık başlıklı kitapokurlarla buluştu.

   Tarihsel süreç içerisinde Türkiye   ve   Bulgaristan   ilişkilerini ele alan çalışma,Bulgaristan Türklerinin bu ilişki ağındaki yerini  incelemektedir.   Brubaker'ın   Üçlü Bağyaklaşımı çerçevesinde Türk azınlığın geçirdiği dönüşüm sürecinin analiz edildiği kitap dörtbölümden  oluşuyor. İlk  bölümde kuramsal ve  kavramsal  bir   bakış  açısının   sunulmasınınardından ikinci ve üçüncü bölümlerde Bulgaristan'ın Prenslik haline geldiği 1878 yılındanitibaren ve özellikle komünist dönemde0 maruz kaldığı asimilasyon politikaları ve göç olgusuirdelenmektedir. Kitabın ağırlık noktasını oluşturan  dördüncü ve son bölümde ise  Jivkovsonrası dönemde iki aktör arasındaki ilişkiler ve Bulgaristan Türklerinin değişim süreci analizediliyor.

   Kitabın yazılma gerekçesini Türk yazın hayatında Bulgaristan konusunun yeterinceincelenmemesi olarak belirten yazar, alana ilişkin mütevazı bir katkıda bulunduğunu belirtti. Dr. Özlem, komşu bir ülke olarak Bulgaristan’ın sadece kriz olduğunda ele alınacak bir konu olmadığına dikkat çekerek buna karşın hem Bulgaristan’ın hem de Türk azınlık konusunun 1989 Zorunlu Göçü’nden sonra hak ettiği ilgiyi çekemediğini dile getirdi.

Kader Özlem Kimdir?

Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinde dünyaya gelen yazar 1989 Zorunlu Göçünde ailesiylebirlikte Bursa’ya göç etti. Uludağ Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında lisans veyüksek   lisans   eğitimi   almış,   doktorasını   ise   Trakya   Üniversitesi’nde   aynı   bölümdetamamlamıştır. Hâlihazırda Bursa Uludağ Üniversitesi’nde akademisyenlik yapan yazar, aynızamanda Balkan  Türkleri   Göçmen ve Mülteci  Dernekleri   Federasyonu’nun (BGF) GenelBaşkanıdır. İngilizce ve Bulgarca bilen Kader Özlem evli ve iki çocuk babasıdır.